سراموزه رهگشای
پیوند میان نسل ما با فرهنگ، سنت ها و سبک زندگی پیشینیان
نوروز
جشن و گرامیداشت نوروز

بخش‌ها و اتاق‌ها


سراموزه دکتر رهگشای آمادگی دارد در زمینه‌هایی چون ترویج و گسترش فرهنگ و سبک زندگی ایرانی، حفظ و زنده کردن آداب و سنن و گردشگری فرهنگی با دانشگاه‌ها، موسسات، نهادها و اشخاصی که در این راه فعالیت می‌کنند همکاری نماید...

دکتر محمد رهگشای

هنرمندانی که تمایل دارند می‌توانند در حوزه تخصص خود در زمینه‌های توسعه گردشگری فرهنگی، حفظ محیط زیست، صنایع دستی و هنرهای بومی و آئینی، طرح‌های پژوهشی خود را ارائه کنند. با تشکر

میریام گوتس رهگشای